Inlagda.
Sondmatning och andningshjälp.

Mardrömmen blir bara värre..