Välkommen!

Är en 34årig Stockholmsmorsa.
Mamma till Minna [081124],
Love [100626] och
Elias [160110].
I bloggen skriver jag om vardagen, mående, tankar & känslor och mina diagnoser.
[Den andra Johanna]
Skriver även om dotterns ovanliga kromosomavvikelse, lindriga utvecklingsstörning och ADHD, sonen Loves ADHD.


Follow on Bloglovin
#4 BF 190927

Arkiv:
Rökfri
Slutade röka12 augusti, 2018 - 22:00
3,2 år sedan.

Topimax – Eventuella Biverkningar

Mycket vanliga (Förekommer hos fler än en av tio användare)
Trötthet, yrsel, sömnighet, nervositet. Minnessvårigheter, aptitlöshet, psykisk förvirring, långsam tankeverksamhet. Koordinationssvårigheter, dubbelseende, myrkrypningar, synrubbning, talsvårigheter.

Vanliga (Förekommer hos fler än en av hundra användare)
Huvudvärk, illamående, impotens, skelettsmärta, allergisk reaktion. Viktminskning. Blodbrist, näsblod, hudblödningar (purpura). Likgiltighet, kraftlöshet, depression, upprymdhet, känslomässig obalans, nedsatt koncentrationsförmåga, oro, ångest, tankeförvirring, minskad sexuell lust. Förlust av talförmågan, darrningar i kroppen, gångrubbning, ofrivilliga ögonrörelser, smakförändringar. Förstoppning. Urininkontinens. Menstruationsrubbningar.

Mindre vanliga (Förekommer hos färre än en av hundra användare)
Nedsatt mängd vita blodkroppar. Aggressivitet, hallucinationer, personlighetsförändringar, psykotiska tillstånd, självmordstankar, självmordsförsök. Långsamma rörelser, tanke och viljehämning. Andnöd. Diarré, kräkningar, magsmärtor, muntorrhet. Inflammation i hårsäckar, klåda. Njursten.

Biverkningar efter marknadsföring

Rapportering av biverkningar efter marknadsföring inkluderar feber, känsla av att vara onormal, metabolisk acidos (ansamling av sura nedbrytningsprodukter i blodet), minskad aptit, överskott av ammoniak i blodet, minskat antal blodplättar, smakrubbning, kramper när behandlingen avslutas, synstörningar, dimsyn, ögonsmärta, leverinflammation, leversvikt, ökning av leverenzymer, håravfall, utslag. Det är inte möjligt att ge en korrekt uppskattning av frekvensen för dessa biverkningar.

Oligohidros (minskad svettning), ibland tillsammans med symtom som feber och blodvallning, har rapporterats hos patienter som fått Topimax. Majoriteten av dessa rapporter rör barn. Ett fåtal patienter har drabbats av akut närsynthet förknippat med förhöjt tryck i ögat (grön starr), i de flesta fall under den första behandlingsmånaden. Rapporter om övergående blindhet har inkommit. Ett orsakssamband med behandlingen har dock inte kunnat fastställas.

Enstaka biverkningsrapporter angående blåsliknande (bullös) hud och sjukdomar med slemhinnereaktioner har rapporterats. Majoriteten av dessa fall har dock inträffat hos patienter som samtidigt fick andra läkemedel vilka också förknippats med dessa biverkningar.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.