I’m-Not-Crazy,-I’m-Just-Pregnant
Okej, jag är lite av både och..
..Men nu får min gubbe skynda sej hem för jag kan inte kontrollera dessa gravidhormoner och
hur denna graviditet sätter sej i mitt huvud och skapar tankar och börjar planera!
H J Ä Ä Ä L P ! !