1 September – Fluortantens dag

5 September – Epilepsidagen & Internationella bacondagen

8 September – Internationella läskunnighetsdagenInternationella sjukgymnastikens dag & Skolans dag

10 September – Internationella suicidpreventiva dagen & Världsdagen för teckenspråk

11 September – Kebabens dag

12 September – Geologins dagInternationella munhälsodagen, TV-spelsdagen & Europeiska Migrändagen

19 September – 4H-dagen & Internationella piratdagen

21 September – Hummerpremiären, Internationella AlzheimerdagenInternationella fredsdagen, Minigolfdagen & World Gratitude Day

22 September – Internationella bilfria dagen & Hobbitdagen

27 September – Dövas dag, Tjänstepensionens dag, Internationella hjärtdagen & Världsturismdagen

29 September – Kaffets Dag, Alla soffpotatisars dag & Återvinningens dag