1 December – Internationella AIDS-dagen

2 December – Internationella dagen för avskaffande av slaveri

3 December – Drick en öl-dagen & Internationella dagen för handikappade

10 December – Internationella djurrättsdagen, Mänskliga rättigheternas dag, Nobeldagen & Terra Madre day

12 December – Julstjärnans dag

13 December – Luciadagen

18 December – Kakans dag

20 December – Internationella mänskliga solidaritetens dag

21 December – Skumtomtens dag

22 December – Vintersolståendet

24 December – Julafton

28 December – Värnlösa barns dag

31 December – Nyårsafton