Välkommen!

Är en 34årig Stockholmsmorsa.
Mamma till Minna [081124],
Love [100626] och
Elias [160110].
I bloggen skriver jag om vardagen, mående, tankar & känslor och mina diagnoser.
[Den andra Johanna]
Skriver även om dotterns ovanliga kromosomavvikelse, lindriga utvecklingsstörning och ADHD, sonen Loves ADHD.


Follow on Bloglovin
#4 BF 190927

Arkiv:
Rökfri
Slutade röka12 augusti, 2018 - 22:00
2,9 år sedan.

Nya lagar!

  Ägarlägenheter, rätt att inneha lägenheter i flerbostadshus med äganderätt.

  En könsneutral äktenskapsbalk.

  Nya regler om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område.

  Straffet för mord höjs.

  Det blir brottsligt för vuxna att ha kontakter med barn i sexuella syften.

  En ny offentlighets- och sekretesslag.

  Fingeravtryck i pass.

  Id-kort för folkbokförda i Sverige.

  Utökade möjligheter att avlägsna ordningsstörande folksamlingar.

  Ökade möjligheter för väktare från andra EU-länder att arbeta tillfälligt i Sverige.

  Ny regler för tekniska regler för produkter som saluförs i EU-länder.

  Ersättningsetablering för vissa privata rådgivare.

  Omreglering av apoteksmarknaden.

  Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.

  Ändringar i auktorisation för internationella adoptioner.

  Ökad tillgång till läkemedelsförteckningen.

  Klassificering av den nya influensan, den måste anmälas till smittskyddsläkare.

  Ny myndighet – Inspektionen för socialförsäkringen.

  Utökat HUS-avdrag.

  Ett enklare system för skattereduktion.

  Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde.

  Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen och förordningen.

  Statliga kreditgarantier för lån under byggtiden.

  Ägarprövning i finansiella företag.

  Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin.

  Nytt direktiv för gränsöverskridande fusioner för finansiella företag.

  Enklare för myndigheter att samarbeta för att erbjuda god service till medborgare och företag.

  Förbud mot börser att uppställa oskäliga betungande krav.

  Studiemedel med högre bidragsdel för arbetslösa.

  Myndigheten för yrkeshögskolan inrättas.

  Barnomsorgspeng införs.

  Tydligare regler för bidrag till till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser.

  Ny lag om överlåtbara fiskerättigheter.

  Djurskyddskontrollregister.

  Permanenta bestämmelser om skydd av tamdjur mot rovdjursangrepp.

  Miljöbilspremie ersätts med skattebefrielse.

  Ny förordning om fluorerade växthusgaser (f-gaser).

  Nya strandskyddsregler.

  Ändringar avseende mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

  Öppning av persontrafikmarknaden på järnväg.

  Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

  Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat.

  Ändringar i förordningen (2003:120) om elcertifikat.

  Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

  Försöksverksamhet med sfi -bonus.

  Språk för alla – en språklag införs.

Läs mer HÄR!

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.