Välkommen!

Är en 34årig Stockholmsmorsa.
Mamma till Minna [081124],
Love [100626] och
Elias [160110].
I bloggen skriver jag om vardagen, mående, tankar & känslor och mina diagnoser.
[Den andra Johanna]
Skriver även om dotterns ovanliga kromosomavvikelse, lindriga utvecklingsstörning och ADHD, sonen Loves ADHD.


Follow on Bloglovin
#4 BF 190927

Arkiv:
Rökfri
Slutade röka12 augusti, 2018 - 22:00
2,8 år sedan.

EMDR

Kris & Traumacentrum med EMDR

Jag har under hösten och vintern gått på behandling för min PTSD på Kris & Traumacentrum inne på Södermalm.
Många samtal [KBT], gick igenom en jobbig händelse som orsakat PTSD tidigare med EMDR-behandling och just den händelsen är vi färdiga med så har precis börjat bearbeta det som hände i september förra året.
Det är otroligt kämpigt, många tårar, panik och enorm trötthet.
Det är skrämmande men sakta men säkert blir det lite lättare, men långt ifrån så bra som det måste bli.

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, är en form av psykoterapi (psykologisk behandling), så kallad desensibilisering, som används för att behandla PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). I EMDR återberättar patienten händelsen samtidigt som blicken är fäst på terapeutens fingrar som rörs från sida till sida. Ibland används andra metoder för bilateral stimulering, till exempel finger-tapping. Syftet är att växelvis stimulera vänster och höger sida av hjärnan. EMDR utvecklades år 1989 av Francine Shapiro.

Den bilaterala stimuleringen tros underlätta hjärnans bearbetning av det traumatiska minnet. Forskning inom området har ännu inte klarlagt exakt hur denna process fungerar. Vissa kritiker menar att den verksamma komponenten i EMDR är exponeringen och att den bilaterala stimuleringen har liten eller ingen effekt. Andra menar dock att detta ifrågasättande är obefogat, och även om man ännu inte lyckats beskriva den exakta verkningsmekanismen bakom ögonrörelserna så finns det många studier som indikerar att det som är verksamt i EMDR inte enbart är exponeringen utan att ögonrörelserna i sig är en väsentlig komponent i metoden (se referenser nedan).

EMDR har visat sig vara en effektiv behandling vid PTSD och rekommenderas tillsammans med traumafokuserad KBT som psykologisk behandling vid detta tillstånd.

Jag har fler samtal och behandlingar inbokade nu efter jul och nyår, och mitt hopp ligger där.
Hoppas verkligen det ska hjälpa, åtminstone en aning.

Någon som har erfarenhet av EMDR?